Smilšu iela 10 | neto peļņa mēnesī 664€

Vidējie mēneša dati par 10 mēnešu periodu no 2022. gada janvāra līdz oktobrim

IENĀKUMI

1214€ ieņēmumi no viesu izmitināšanas
220€* uzkopšanas izmaksas
*uzkopšanas izmaksas ir fiksēta summa par kuru netiek ieturēta komisija

1434€ kopā

IZDEVUMI

144€ nodokļi (10% gada ienākumu deklarācija)
220€ uzkopšanas izmaksas
242€ APARTL komisija 20% no īres maksas
100€ apskaimniekošana un komunālie maksājumi
24€ internets un TV
40€ elektrība

770€ kopā

Neto peļņa mēnesī EUR 664