Šķūņu iela 6 | neto peļņa mēnesī 683€

Vidējie mēneša dati par 10 mēnešu periodu no 2022. gada janvāra līdz oktobrim

IENĀKUMI

1157€ ieņēmumi no viesu izmitināšanas
180€* uzkopšanas izmaksas
*uzkopšanas izmaksas ir fiksēta summa par kuru netiek ieturēta komisija

1337€ kopā

IZDEVUMI

134€ nodokļi (10% gada ienākumu deklarācija)
180€ uzkopšanas izmaksas
231€ APARTL komisija 20% no īres maksas
65€ apskaimniekošana un komunālie maksājumi
24€ internets un TV
20€ elektrība

654€ kopā

Neto peļņa mēnesī EUR 683