Šķūņu iela 10 | neto peļņa mēnesī 759€

Vidējie mēneša dati par 10 mēnešu periodu no 2022. gada janvāra līdz oktobrim

IENĀKUMI

1360€ ieņēmumi no viesu izmitināšanas
240€* uzkopšanas izmaksas
*uzkopšanas izmaksas ir fiksēta summa par kuru netiek ieturēta komisija

1600€ kopā

IZDEVUMI

160€ nodokļi (10% gada ienākumu deklarācija)
240€ uzkopšanas izmaksas
272€ APARTL komisija 20% no īres maksas
85€ apskaimniekošana un komunālie maksājumi
24€ internets un TV
60€ elektrība

841€ kopā

Neto peļņa mēnesī EUR 759